DAMLORD

GIFT
MAY MẮN SẼ ĐẾN VỚI QUỶ MỈM CƯỜI
TÌNH YÊU HAI NGƯỜI CÙNG THEO ĐUỔI (HOÀN)
Lion hearts (update chap 7)
TRUYỆN YÊU ĐƯƠNG (UPDATE CHAP 21)

DÀN HỢP XƯỚNG TRÊN ĐƯỜNG KẺ GIẤY (HOÀN)
KHỞI ĐẦU ÁNH BAN MAI (UPDATE CHAP 4)
HAI MẶT CỦA MỘT ĐỒNG XU (Hoàn)
THẾ GIỚI KHÔNG ÁNH MẶT TRỜI ( Hoàn)
RE:BỈTH (Hoàn)
NGAY CẢ KHI NGÀY MAI KHÔNG CÓ CẦU VỒNG (Hoàn)
NƯỚC CHẢY HOA TRÔI (Hoàn)
BẢN TÌNH CA RỤT RÈ (Hoàn)
NGÀY MAI TRỜI CŨNG XANH (Hoàn)
TÌNH YÊU XA NHẤT THẾ GIỚI (Hoàn)
CHÀNG TRAI VÀ VÙNG ĐẤT LINH HỒN (Hoàn)